De aanleg van een tijdelijk viaduct bij de Paterswoldseweg in Groningen kan mogelijk overlast veroorzaken. Tot en met maandag worden er buispalen ingetrild. Aanpak Ring Zuid meldt dat dit tot geluids- en trillingshinder kan leiden.

Een nieuw viaduct wordt in de toekomst aangelegd over de Paterswoldseweg. Dit viaduct komt hoger te liggen dan het huidige viaduct en is nodig voor de juiste aansluiting op de nieuwe Julianabrug en het Vrijheidsplein.

Om het huidige viaduct te slopen en nieuw te kunnen bouwen, wordt langs de Laan van de Vrede eerst een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg aangelegd.

Deze week bestaan de werkzaamheden uit het intrillen van de buispalen voor het tijdelijke viaduct. Er wordt dagelijks gewerkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Aanpak Ring Zuid laat weten de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Nadat de buispalen zijn aangebracht, wordt er tot eind 2020 verder gewerkt aan de bouw van de tijdelijke weg en het tijdelijk viaduct.