Veiligheidsregio Groningen verbiedt op woensdag demonstraties met landbouwvoertuigen, meldt de gemeente. De Veiligheidsregio neemt de maatregel vanwege de geplande landelijke protestdag van boeren.

"De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat representanten van boeren, waaronder Farmer Defence Force (FDF), opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren", schrijft de gemeente.

De boeren protesteren woensdag tegen de voermaatregel die landbouwminister Carola Schouten per 1 september wil invoeren om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken.

Het verbod geldt op 22 juli tussen 0.00 uur en 23.59 uur voor alle gemeenten binnen de provincie Groningen. "Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren", aldus de verklaring op de website.

De veiligheidsregio benadrukt dat het gebruik van tractoren bij eerdere protesten tot opstoppingen en gevaarlijke situaties heeft geleid.