Aannemerscombinatie Herepoort heeft komende zaterdag niet nodig om de laatste damwandplanken bij het Oude Winschoterdiep in te trillen. Daarom hoeft er geen rijstrook op de zuidelijke ringweg in Groningen afgesloten te worden.

De werkzaamheden bij de noordelijke damwand bij het Oude Winschoterdiep konden op zaterdagen 4 en 11 juli al worden afgerond. Een rijstrook op de Ring Zuid moest daarvoor worden afgesloten. Aanvankelijk dacht Herepoort zaterdag 18 juli ook nodig te hebben, maar dat is dus niet zo.

Op een andere plek zijn de trilwerkzaamheden stilgelegd. Herepoort was gestart met het intrillen van het meest oostelijke tussenscherm (ter hoogte van Winschoterdiep 50). Ze stuitten daar echter op een ondergronds obstakel. Er is meer onderzoek in de bodem nodig.

De komende weken wordt wel verder gewerkt aan het intrillen van de zuidelijke damwand ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. Naar verwachting zijn die werkzaamheden op 28 juli afgerond.

De werkzaamheden veroorzaken hinder door trillingen en geluid. Iedereen met overlast kan zich melden bij het Loket Damwand.