De boeren mogen definitief niet protesteren met landbouwvoertuigen, zo heeft de rechtbank in Groningen in een kort geding besloten. Hiermee is het verweer van de boeren donderdag afgewezen.

De veiligheidsregio in Groningen zei dat de boerenprotesten van de afgelopen week, die niet vooraf waren aangemeld, leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Hierop is het protesteren met trekkers verboden.

De boeren hebben dit besluit tevergeefs aangevochten. Ze betoogden dat ze trekkers nodig hadden om gehoord te worden, maar hier is de rechtbank niet in meegegaan.

Ook in Drenthe en Brabant zijn protesten met landbouwvoertuigen niet meer toegestaan. Dit verbod geldt sowieso tot maandagochtend. Wie toch gaat protesteren met een trekker, krijgt meteen een proces-verbaal.

De recente protesten draaien om een veevoermaatregel die 1 september in werking gaat. Boeren worden verplicht minder eiwitten toe te voegen aan het krachtvoer van hun koeien, omdat eiwitten zorgen voor de uitstoot van ammoniak.