Het landelijke bureau van het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt elf Groninger erfgoedprojecten met een totale subsidie van 64.000 euro. In de gemeente Groningen krijgen twee projecten een subsidie. Het gaat bij een deel om bijdrages uit een zogenaamd 'COVID-19-potje'.

De Stichting Monumentenwacht Groningen ontvangt 9.500 euro voor de aanschaf van een inspectiebus. Het team breidt zich uit vanwege de aanvullende diensten die de Monumentenwacht verricht vanwege de aardbevingsschade en de verduurzamingsopgave.

De Stichting Groninger Poldermolens ontvangt een bijdrage van 10.000 euro voor de restauratie van de Noordermolen te Noorddijk. Na de restauratie zal de molen de polder weer bemalen.

Buiten de stad Groningen kregen de volgende projecten ook een bijdrage:

  • Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo in Appingedam (7.500 euro)
  • Begraafplaats in Borgsweer (1.500 euro)
  • Stichting Borg Verhildersum in Leens (4.500 euro)
  • Stichting Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren (5.000 euro)
  • Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela (7.500 euro)
  • Stichting Stadskanaal Rail (9.470 euro)
  • Stichting Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal (1.970 euro)
  • Stichting Het Veenkoloniaal Museum in Veendam (2.400 euro)
  • Stichting Museum Nienoord in Leek (5.000 euro)