Over de vertraging van de zuidelijke weg en vooral ook de meerkosten die het met zich meebrengt is een akkoord bereikt, zo wordt maandag gemeld op de website van Aanpak Ring Zuid.

Aannemerscombinatie Herepoort en onder meer de provincie Groningen hebben tijdenlang gesproken over een oplossing. Hoe hoog de meerkosten zijn, is nog niet bekendgemaakt.

"Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd", zo valt te lezen op de website.

Volgens de partijen is de laatste tijd hard gewerkt aan het vinden van een oplossing. Nu die er is, is er ook genoeg vertrouwen dat het project op een stabiele basis kan worden gerealiseerd.

Weg zeker drie jaar later dan gepland opgeleverd

De weg wordt zeker drie jaar later opgeleverd dan gepland. De leden van de Provinciale Staten in Groningen worden bijgepraat in een vertrouwelijke sessie. De provincie Groningen is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de financiële risico's binnen het project.

Eind 2018 en begin 2019 was er weinig vertrouwen meer tussen de bouwer van de weg en de provincie. Een speciale commissie onder leiding van hoogleraar Marcel Hertogh trok de samenwerking vlot.

In diezelfde commissie is vervolgens gesproken over een oplossing voor de financiële problemen. Met dit hoofdlijnenakkoord zijn er dus afspraken gemaakt over waar de rekening voor de extra kosten komt te liggen.