Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is woensdag officieel van start gegaan. Met dit instituut is er één loket waar Groningers die schade hebben aan hun woning als gevolg van aardbevingen door gaswinning terecht kunnen.

De opening van het IMG is de laatste stap die gezet wordt in het onafhankelijk maken van de schadeafhandeling door aardbevingen in Groningen. Het instituut zal zich ontfermen over alle vormen van schade en dus ook over immateriële schade, zoals stress en angst.

Bij het afhandelen van de schade geldt het zogeheten bewijsvermoeden. Dit houdt in dat er bij schadeaanvragen als uitgangspunt wordt genomen dat schade gevolg is van bodembeweging door gaswinning, tenzij bewezen wordt dat dit niet het geval is. Daardoor hoeven mensen die een aanvraag indienen niet zelf bewijs te zoeken.

Groningers die melding willen doen van schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning kunnen aangifte doen op de website van het IMG.