Groningen is positief over het experiment met de basisbaan, een vorm van werken waarbij de werknemer een minimuminkomen verdient en tegelijkertijd zijn uitkering kan behouden. De gemeente wil aan het eind van 2020 veertig tot vijftig basisbanen gerealiseerd hebben.

Wanneer het experiment afgelopen is, zal besloten worden of deze vorm van werken vast wordt ingevoerd in Groningen.

Mensen met een basisbaan voeren taken uit in wijken en dorpen die door bewoners, organisaties en bedrijven zijn aangedragen. Het gaat om nuttig werk dat anders zou blijven liggen, zoals onderhoud aan wijkgebouwen, het klussen bij sportverenigingen en het netjes houden van de openbare ruimte.

De kandidaten voor de basisbaan worden geselecteerd en benaderd door de coaches van de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen.