De gemeente Groningen is begonnen met een experiment voor basisbanen. Het plan werd begin dit jaar gelanceerd en inmiddels zijn de eerste negen mensen aan het werk.

Groningen loopt voorop met het experimenteren met basisbanen. De deelnemers krijgen geen bijstand meer, maar in plaats daarvan een baan bij de gemeente tegen het minimumloon. Aan het einde van dit jaar moeten er veertig à vijftig basisbanen zijn.

Met de basisbaan snijdt het mes aan twee kanten. Inwoners voor wie een betaalde baan niet mogelijk is, kunnen toch aan het werk en tegelijkertijd dragen de basisbanen bij aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

In vrijwel alle wijken ligt aanvullend werk dat nu niet uitgevoerd kan worden, aldus de gemeente. Dan gaat het bijvoorbeeld om werk in het onderhoud van de openbare ruimte, in onderhoud van of activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg- of onderwijsinstellingen of in de vorm van klussen bij sportverenigingen of culturele activiteiten.

Omdat het om een experiment gaat, wordt er veelvuldig geëvalueerd hoe het verloopt en waar moet worden bijgestuurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met partijen als Start Foundation, de Cliëntenraad en de Vakbond.

De gemeente Groningen voert de basisbaan stapsgewijs in en wil aan het einde van het jaar rond de veertig tot vijftig basisbanen gerealiseerd hebben. Na het experiment wordt besloten of het in een definitieve vorm wordt gegoten.