Een aantal grote Groningse partijen heeft een eigen rooster gemaakt om tijdens de coronacrisis de drukte in het openbaar vervoer beter te spreiden. Het voorstel is een reactie op het kabinetsplan om studenten in het komende schooljaar alleen tussen 11.00 en 15.00 uur te laten reizen in het openbaar vervoer.

De zes onderwijsinstellingen in Groningen kunnen zich niet in het voornemen vinden. Spreiding van onderwijsactiviteiten en stages over de hele dag is noodzakelijk, stellen ze.

De onderwijsinstellingen gingen om tafel met de partijen die zijn vertegenwoordigd in Groningen Bereikbaar. Samen met het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties is het 'Gronings rooster' ontwikkeld. Het doel van dit rooster is om files en capaciteitsproblemen in het OV te voorkomen.

​​​​​​​In het plan wordt voorgesteld om zorginstellingen voor 7.30 uur te laten starten en kantoorpersoneel voor 8.30 uur of na 9.30 uur te laten reizen met het OV. Voor het onderwijs is het voorstel lessen in het voortgezet onderwijs rond 8.30 uur te laten beginnen, mbo tussen 8.30 en 9.00 uur en hbo en universiteit tussen 9.00 en 9.30 uur.

Daarnaast hebben de partijen afgesproken dat er wordt ingezet op blijvend minder autogebruik. Het autoverkeer kan worden teruggedrongen doordat bedrijfsleven, overheden, onderwijs en andere organisaties bereid zijn thuiswerken en thuis leren te blijven stimuleren. Ook moedigen de partijen spreiding van werkdagen aan en stimuleren ze het gebruik van de fiets.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.