Op bedrijventerrein Zuidoost in Groningen, langs de Antwerpenweg en Gideonweg, worden dit najaar 80 nieuwe bomen en 180 struiken geplant. Het groen vervangt 51 populieren die daar niet meer kunnen blijven staan.

Regelmatig breken takken van de ruim vijftig jaar oude bomen af en dat kan volgens de gemeente tot letsel en schade leiden.

Een extern adviesbureau onderzocht de bomen en de andere beplanting in de omgeving. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de bomen weggehaald moeten worden.

In het gebied komen daarom tachtig nieuwe bomen. Het gaat niet alleen om populieren, maar ook om christusdoorns, linden, esdoorns en sparren. Ook worden nieuwe struiken geplant.

Acht van de bestaande populieren kunnen blijven staan. Die worden wel stevig geknot. Spechten, vleermuizen en en insecten gebruiken de bomen om nesten te maken.