De Groningse gemeenteraad gaat volgende week woensdag voor het eerst vergaderen in het provinciehuis. Dit stond al op de planning vanwege de verbouwing van het stadhuis, maar vanwege de coronamaatregelen werd tot nu toe online vergaderd.

De fractievoorzitters hebben besloten nu toch weer bijeen te komen, zodat de raadsleden elkaar tijdens een debat "in de ogen kunnen kijken".

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland voor 27 mei. De vergadering vindt plaats in de Topweerzaal van het provinciehuis.

Het gaat niet om een officiële raadsvergadering. Raadsleden gaan volgende week woensdag als voorbereiding op de raadsvergadering in een zogeheten voortgezette commissievergadering debatteren over de discussiestukken, moties en eventuele moties waarover later op de avond in een volledig digitale raadsvergadering wordt gestemd.