Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan de risicofactoren van het coronavirus onderzoeken. De onderzoekers gaan daarvoor de ervaringen van 135.000 noorderlingen gebruiken.

De vele duizenden deelnemers aan onderzoeksprogramma Lifelines krijgen wekelijks een vragenlijst toegestuurd. Hun antwoorden worden gekoppeld aan een databank. Op die manier kunnen onderzoekers zien of er erfelijke of omgevingsfactoren zijn die ertoe leiden dat iemand zieker of juist minder ziek wordt van het coronavirus.

"Met dit onderzoek willen we zien of er in het DNA verschillen zijn te vinden tussen mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus en mensen die milde symptomen hebben gehad", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar genetica Lude Franke.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het coronavirus invloed heeft op het welzijn en welbevinden van de noorderlingen. Worden mensen bijvoorbeeld somber of angstig en heeft dit effect op hun eetgedrag en gezondheid?

Dankzij dit onderzoek wordt de komende maanden ook de verspreiding van het coronavirus in de drie noordelijke provincies in kaart gebracht. Deze kennis kan worden gebruikt om de verspreiding van andere infectieziekten nauwkeuriger te kunnen voorspellen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.