Isabelle Diks (GroenLinks) wordt wethouder in de gemeente Groningen. Het Tweede Kamerlid vervangt Mattias Gijsbertsen die binnenkort vertrekt.

Diks was van 2008 tot 2017 wethouder in de gemeente Leeuwarden en werd daarna Tweede Kamerlid in Den Haag.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Mirjam Wijnja heeft Diks veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Noord-Nederland.

Diks krijgt het sociale domein, de zorg, jeugdzorg en de volksgezondheid in haar portefeuille. Ook wordt ze locoburgemeester. "De uitdagingen waar Groningen zich in tijden van het coronavirus voor geplaatst ziet, zijn van een ongekende omvang. Graag draag ik daar bestuurlijk mijn steentje aan bij", aldus Diks.

Gijsbertsen gaat aan de slag als landelijk programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis in Den Haag.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.