De Hanzehogeschool Groningen zet een streep door fysieke colleges die tot 1 juni gepland stonden. Al het onderwijs wordt op afstand gegeven en er zijn deze periode geen fysieke tentamens. De hogeschool heeft studenten en medewerkers hierover geïnformeerd.

Vanwege het aangescherpte beleid van het kabinet omtrent de coronacrisis heeft de Hanzehogeschool samen met de meeste hogescholen besloten om tot 1 juni geen fysiek onderwijs meer te geven.

De colleges aan de hogeschool worden sinds 16 maart al digitaal gegeven en de alternatieven voor fysieke tentamens gaan binnenkort van start. Dit betekent dat alle lessen en geplande toetsen digitaal doorgaan, aldus de Hanzehogeschool.

Ook zullen er bij de hogeschool tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden. Voor de studiekiezers biedt de Hanzehogeschool alternatieven. De open dag van 3 april en meeloopdagen en andere studiekeuzeactiviteiten vinden volledig online plaats.

De gebouwen van de Hanzehogeschool blijven tot in ieder geval 1 juni gesloten voor medewerkers en studenten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.