Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft nieuwe maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus.

Patiënten en bezoekers kunnen alleen nog gebruikmaken van de hoofdingang. De spoedeisende hulp blijft open.

Vanwege het COVID-19-virus is bij beide ingangen een toegangscontrole. Dit betekent dat de patiënten en bezoekers eerst een paar vragen krijgen over hun gezondheid.

De parkeergarage is dicht. Patiënten en bezoekers kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein schuin tegenover de hoofdingang. De route wordt aangegeven met borden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.