De Groningse gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om een plan te maken voor een milieuzone in de binnenstad. In die milieuzone mogen dan geen vervuilende scooters meer rijden.

Het initiatief komt van Tom Rustebiel namens D66. Samen met coalitiepartners GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie diende hij een motie voor een milieuzone in. De motie werd aangenomen met een meerderheid van 29 stemmen.

Bij het maken van de plannen voor de milieuzone worden belanghebbenden zoals ondernemers en mensen die van de scooter afhankelijk zijn nauw betrokken. De raad hoopt dat de milieuzone in 2022 ingevoerd kan worden.

De raad besloot ook tot de aanpak van het weren van scooters van fietspaden waar dat kan. Scooters moeten dan op de rijbaan rijden. Een meerderheid van 31 stemmen steunde deze motie.