Bij kinderopvang SKSG Kastanjeplein in de binnenstad van Groningen is een te hoge concentratie lood gemeten in het drinkwater, meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagavond.

Het gaat om een waarde van 13 microgram per liter, waarmee de Europese norm van 10 microgram is overschreden.

Alleen op de derde verdieping van het gebouw werd een te hoge concentratie lood gemeten. Andere drinkwaterpunten bleven wel binnen de norm, schrijft het dagblad.

De drinkwaterpunten worden niet meer gebruikt en de leidingen worden de komende weken vervangen. De opvang heeft ouders hier per e-mail over geïnformeerd.