De gemeente Groningen gaat de komende jaren ruim 60 miljoen euro investeren om schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.

De gemeente begint met achttien scholen die de komende vier jaar worden verbouwd, herbouwd of uitgebreid.

Het investeringsplan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan.

"Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten", aldus wethouder Carine Bloemhoff.