Groningen krijgt een steunpunt voor huurders, genaamd Steunpunt Huren. Huurders die problemen of onenigheid hebben met hun huurbaas kunnen hier terecht.

Het steunpunt wordt opgericht naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

"Heb je een probleem met je huurbaas, dan kun je hier aankloppen, bijvoorbeeld als het gaat om slecht onderhoud, om schimmelwoningen en wanneer je te veel huur betaalt", zegt Van der Laan.

In het geval van een vermeende te hoge huur kan het Steunpunt Huren eventueel bij een huurder langskomen om de situatie te beoordelen. Aan de hand van de puntenlijst van de Huurcommissie wordt dan berekend welke huur de verhuurder maximaal zou mogen vragen.

Medewerkers van het Steunpunt kunnen de huurder vervolgens adviseren over de procedure, die daarna bij de Huurcommissie kan worden gestart.

Van der Laan diende zijn voorstel april 2018 in. Het gemeentebestuur gaf een half jaar later positief advies en volgende week geeft de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid groen licht.