Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft microscopen vervangen door scanners digitale pathologie. Deze scanners vervangen de traditionele microscoop bij onderzoek van lichaamsweefsel en -cellen. Met deze scanners is het mogelijk om de 'onderzoeksglaasjes' met het te beoordelen weefsel digitaal op te slaan en op een scherm te bekijken.

Ook zijn de beelden via een beveiligd systeem uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Pathologen en andere medisch specialisten kunnen op die manier makkelijker overleggen en gebruikmaken van elkaars expertise. Zo leidt digitale pathologie niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek.

In het Martini Ziekenhuis werken ruim 65 medewerkers op de afdeling Pathologie. Zij zijn betrokken bij onderzoek van lichaamsweefsel en -cellen van ruim 69.000 patiënten per jaar.