Weinig mensen in de provincie Groningen stappen aan het einde van het jaar over naar een andere zorgverzekering, blijkt uit onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. In Groningen, Friesland en Drenthe overweegt 10 procent om over te stappen.

Onderzoekers deden begin december een steekproef bij ruim duizend inwoners van de drie provincies. Daaruit blijkt dat 78 procent van de ondervraagden tevreden is over de zorg die hij ontvangt.

Iets meer dan de helft van de mensen geeft de zorgverzekeraar het rapportcijfer 8 of hoger. Ze zijn tevreden over de dekking en vinden dat belangrijker dan de prijs.

Menzis heeft in Noord-Nederland de grootste bekendheid. In Friesland is de loyaliteit aan de zorgverzekeraar het grootst. Volgens de onderzoekers is dat deels te verklaren door het grote marktaandeel van De Friesland Zorgverzekeraar.