De gemeente Groningen organiseert donderdag een informatieavond voor belangstellenden over de verkeersaanpassingen in De Wijert rond de Van Lenneplaan.

Door de komst van de Multifunctionele Accommodatie De Wijert (MFA) en door de werkzaamheden rond de Ringweg Zuid aan de Vondellaan verwacht de gemeente een toename van verkeer in de nabijgelegen straten.

Aan de Van Lenneplaan wordt een Kiss and Ride gemaakt. Ook denkt de gemeente na over het aanpassen van de inrichting van de Van Schendelstraat, Van Eedenstraat, Multatulistraat, Jacques Perkstraat, Verweystraat en Van Lenneplaan noordzijde. Daarover ontvangt de gemeente graag inbreng van wijkbewoners.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 19.30 uur aan de Van Schendelstraat 9.