Aannemerscombinatie Combinatie Herepoort heeft afgelopen week aanpassingen gedaan aan de Waterloolaan in Groningen om de verkeerssituatie te verbeteren. Zo zijn er twee verkeersdrempels geplaatst en hebben fietsers meer ruimte gekregen op de kruising met de Helperzoom.

De aanpassingen zijn doorgevoerd na overleg met het Wijkcomité Herewegbuurt, omwonenden en de gemeente.

Op twee plekken op de Waterloolaan is een verkeersdrempel geplaatst. Deze moeten eraan bijdragen dat de automobilisten minder hard rijden. De tijdelijke snelheidsmeters die er nu staan, worden op 12 december verwijderd.

Ook is de strook voor fietsers vanaf de Waterloolaan richting het fietspad bij het Sterrebos rood geverfd. Daardoor valt deze strook meer op. Dit moet de situatie voor fietsers die hier moeten voorsorteren en oversteken veiliger maken.

Ook aanpassingen aan kruising Helperzoom

Afgelopen week zijn er ook aanpassingen gedaan aan de kruising van de Waterloolaan met de Helperzoom. Fietsers die vanaf de spoorwegovergang komen, hebben meer ruimte gekregen om de Waterloolaan in te fietsen.

Ook is er meer ruimte gemaakt voor fietsers die vanuit de Waterloolaan rechtsaf richting Helpman rijden. De stoepen zijn daarom wat versmald. Deze aanpassingen hebben de doorstroming voor fietsers vertbeterd. Voor automobilisten is de verkeerssituatie hierdoor iets overzichtelijker geworden.

Verder zijn de parkeervakken aan het begin van de Waterloolaan aangepast. Er zijn twee nieuwe parkeervakken gecreëerd.

De aanpassingen waren nodig, omdat de Waterloolaan sinds eind augustus een tweerichtingsweg weg. Ook de rijrichting in een aantal omliggende straten is aangepast.

Door deze aanpassing is het drukker geworden op de Waterloolaan. Bovendien blijkt uit metingen dat automobilisten regelmatig te hard rijden. De afgelopen weken zijn meerdere overleggen geweest met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal wijkbewoners. Daar zijn extra aanpassingen uit voortgekomen.

Helperzoomtunnel gaat in april 2020 open

De komende tijd wordt bekeken of de aanpassingen voldoen aan de verwachtingen. Verder wordt de Sterrebosstraat op verzoek van de wijkbewoners afgesloten tussen de Waterloolaan en de Anna Paulownastraat. Dit voorkomt sluipverkeer in de wijk. Het is nog niet bekend wanneer deze aanpassing wordt doorgevoerd.

Naar verwachting neemt de verkeersdrukte op de Waterloolaan af als de spoorwegovergang bij de Esperantostraat definitief wordt gesloten. Dit kan zodra de Helperzoomtunnel in gebruik wordt genomen. De planning is dat de Helperzoomtunnel in april 2020 open gaat.