Onderzoekers van het UMC Groningen krijgen 1,5 miljoen euro voor een onderzoek naar de effecten van psychoses. Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling volgen 512 patiënten tot tien jaar na hun eerste psychose en kijken onder meer naar hun herstel en functioneren.

De eerste tien jaar na een psychose zijn volgens de onderzoekers bepalend voor het verdere verloop van de aandoening. De patiënten worden op verschillende momenten in hun leven geïnterviewd over het verloop van hun ziekte. De interviews worden afgenomen door een ervaringsdeskundige, onder leiding van een van de onderzoekers.

Uit de interviews moet blijken in hoeverre de psychose van een patiënt is veroorzaakt door zijn of haar sociale omgeving, erfelijke aanleg of persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast wordt onderzocht hoe patiënten omgaan met hun aandoening, hoe ze functioneren en hoe ze herstellen.

Het doel van het onderzoek is om patiënten met psychoses betere zorg te bieden, die is afgestemd op zijn of haar individuele behoeften.