Het ontwerp van architectenbureau Marseille Buiten/IRIS voor het gebied bij het oude tankstation van Dudok heeft de meeste punten gekregen bij een verkiezing waarbij zowel een vakjury als inwoners van Groningen mochten meestemmen. Bij het ontwerp speelt een houten vlonder een belangrijke rol.

Uiteindelijk gaven de inwoners de doorslag, want zij stemden de afgelopen weken het meest op het ontwerp, dat bij de vakjury een tweede plaats behaalde.

Het college van burgemeester en wethouders neemt de uitslag over en dat betekent dat het architectenbureau nu een definitief ontwerp mag maken. Het is de bedoeling dat in 2021 wordt begonnen met de uitvoering van het plan.

In totaal brachten meer dan achtduizend mensen hun stem uit. Het uiteindelijke winnende ontwerp kreeg 47 procent van de stemmen. De nummers twee en drie, LAOS/Vector-i en Korth Tielens/DS scoorden respectievelijk 36 en 17 procent van de stemmen. De publieksstemmen telden voor 25 procent mee.

Dudok aan het Diep moet binnenstad verbinden met Ebbingekwartier

Het oordeel van de vakjury woog zwaarder. Zij vond het ontwerp van het Amsterdamse bureau Korth Tielens/DS net iets beter dan dat van Marseille Buiten/IRIS, maar dat kreeg uiteindelijk toch genoeg punten om te winnen.

Volgens de vakjury onderscheidt het winnende ontwerp zich door de manier waarop een grote houten vlonder de beleving van het water versterkt. In het oorspronkelijke plan was te lezen dat het gebouw van architect Dudok als horecapunt zou kunnen dienen.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt dat Dudok aan het Diep straks uitgroeit tot een nieuwe openbare en vooral ook groene verblijfsplek, die de binnenstad met het Ebbingekwartier verbindt.