Bij de Prinsesseweg en het Nassauplein in Groningen wordt een bijenlint van 2 meter breed geplaatst. Het bloemenbed moet meer bijen en andere insecten aantrekken.

Vrijdagmiddag wordt door wethouder Glimina Chakor en een aantal omwonenden de laatste hand gelegd aan het bijenlint. Een bloemen- of bijenlint is een langgerekte strook grond die is ingericht met voedselplanten voor bijen.

Het bijenlint wordt aangeplant met bloembollen. Daarnaast wordt er nectar onder het mes van de maaimachines ingezaaid; een mengsel van inheemse, laagblijvende bloemen. Van het vroege voorjaar tot in de zomer zullen daardoor afwisselende bloemen opkomen.

Over de volle lengte van de Prinsesseweg wordt een bloembed van ruim 2 meter breed aangelegd.

Op verschillende locaties in Groningen zijn al bijenlinten aangelegd. Uiteindelijk zal daardoor een bloemenbed van bijna 2 kilometer lang verschijnen. De bedoeling hiervan is dat de gebieden waar bijen leven met elkaar verbonden worden.