De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom die ze eerder dit jaar oplegde aan ggz-aanbieder Lentis, locatie Kliniek Groningen, beëindigd. De zorginstelling heeft voldaan aan de dwangsom die ze in september opgelegd kreeg.

De inspectie gaf Lentis in mei al een aanwijzing omdat de zorgaanbieder niet voldeed aan getoetste wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden. In die aanwijzing stond onder meer dat de dossiervoering en het werken met richtlijnen uiterlijk in augustus verbeterd moesten zijn.

Lentis bleek in augustus echter nog niet aan de gestelde eisen te hebben voldaan, waarop de inspectie een last onder dwangsom oplegde. Op 21 oktober stelde de inspectie vast dat de zorginstelling voldoende maatregelen had genomen. Omdat dit binnen de gestelde termijn is, hoeft Lentis geen geldbedrag te betalen.

De inspectie houdt de komende maanden nadrukkelijk een vinger aan de pols bij de zorgaanbieder, omdat er de afgelopen periode wisselingen binnen het bestuur en de behandelstaf van Lentis zijn geweest.

Ook constateert de inspectie dat er bij Lentis regelmatig problemen zijn bij het nemen van maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.