Het college van burgemeester en wethouders in Groningen zet in op vijfduizend nieuwe banen in de periode tussen 2020 en 2022. Dat staat beschreven in de economische agenda voor die periode.

In de agenda staat hoe de gemeente zich de komende jaren wil inzetten voor economische ontwikkeling.

"Maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering, energietransitie & klimaat en internationalisering staan in deze agenda centraal", zegt wethouder Paul de Rook Economische Zaken. "De economische ontwikkeling wordt hieraan verbonden. Een bruisende economie, waar ruimte is voor creativiteit, ondernemerszin en oog voor leefkwaliteit van iedere inwoner."

De gemeente wil mensen begeleiden naar passend werk en bedrijven helpen nieuwe werknemers te vinden. Daarnaast zet Groningen in op een sterk regionaal netwerk van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, netwerkorganisaties en overheden. Tot slot wil de gemeente meer ondernemerschap stimuleren binnen de creatieve sector.

De economische agenda wordt 27 november in de raad besproken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.