Het GRID Grafisch Museum heeft de inventaris van de drukkerij van H.N. Werkman (1882-1945) aangekocht. Met de aankoop wordt voorkomen dat de boedel uiteenvalt en kan de inventaris in Groningen blijven.

Werkman werd bekend als drukker van De Ploeg, het kunstenaarscollectief dat in het begin van de twintigste eeuw werd opgericht door een aantal jonge Groningse schilders. Zij wilden zich afzetten tegen het traditionele werk van schilders als Jozef Israëls, Otto Eerelman en H.W. Mesdag.

De inventaris van de drukker wordt onder de noemer Werkman werkt door onderdeel van de vaste collectie in het museum.

Diverse onderdelen van de inventaris van Werkman waren al in bruikleen bij GRID. Om zeker te stellen dat de inventaris in zijn geheel in Groningen werd behouden en voor het publiek toegankelijk zou blijven, is vorig jaar samen met de Commissie van Aanbeveling de fondsenwerving voor zowel de aankoop, de restauratie als de herinrichting van het museum gestart.