De komende tijd worden er verschillende aanpassingen gedaan in het gebied aan de oostkant van de Europaweg, waaronder het uitbreiden van de aansluiting bij knooppunt Westerbroek. Ook komt bij de Kieler Bocht op bedrijventerrein Eemspoort een duiker met daarin een faunapassage.

Bij knooppunt Westerbroek aan de A7 richting Hoogezand liggen momenteel aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor het verkeer de rotondes makkelijker kan passeren. Ook komen er extra rijstroken op de wegen naar de rotondes toe.

De werkzaamheden zijn in september begonnen en duren nog tot begin december 2019. Tijdens de werkzaamheden is de parallelweg langs de Europaweg vanaf de oostelijke rotonde tot aan de Kieler Bocht afgesloten voor alle verkeer. Ook het fietspad is in deze periode afgesloten.

In november is de rotonde twee weekenden gestremd.

Faunapassage voor kleine dieren

Op bedrijventerrein Eemspoort wordt de komende tijd langs de Kieler Bocht een duiker met daarin een faunapassage aangebracht. Deze duiker komt op de plek waar in de toekomst de afrit naar Eemspoort/Driebond komt.

Door de aanleg van deze nieuwe afrit wordt de bestaande sloot langs de Kieler Bocht doorbroken. Dankzij de duiker blijven beide delen van de sloot met elkaar verbonden. In de duiker komen brede richels waarover kleine dieren naar de overkant kunnen komen.

Deze werkzaamheden beginnen 21 oktober en duren tot eind december. In de periode van 21 oktober tot 27 november worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het fietspad is dan ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.

Geluidshinder door inheien korte palen

Van 31 oktober en 1 november worden korte palen ingeheid. Dit geeft geluidshinder en trillingen in de directe omgeving. De duiker wordt geplaatst van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 november. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer.

In december worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Dan moeten de fietsers ter hoogte van de werkzaamheden weer over de weg heen. Vanaf 23 december is het fietspad weer beschikbaar voor fietsers.