Het aantal Groningers met een WW-uitkering is vorige maand licht toegenomen. Op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen wel dalen, zegt het UWV. Het tempo van de daling neemt wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt.

Eind september telde Groningen 8.087 WW-uitkeringen. Dat waren er twintig meer dan in de maand ervoor en dus een heel lichte stijging. De WW steeg het sterkst vanuit onderwijs en zorg & welzijn. Het aantal WW-uitkeringen daalde het meeste onder uitzendkrachten, voornamelijk bouwvakkers.

Ten opzichte van een jaar geleden werden in Groningen 12,2 procent minder uitkeringen verstrekt, 1.125 minder in totaal.

Het UWV verwacht dat de WW ook komend jaar blijft afnemen, al neemt het tempo van daling in 2020 wel fors af. "De economie ontwikkelt zich minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen", zo meldt de uitkeringsinstantie.