Een hoge uitstoot van stikstof kan schade aan de nieren veroorzaken, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), onder 143.000 inwoners van Noord-Nederland.

De wetenschappers stelden eerst de geschatte nierfunctie vast. Deze functie geeft aan op welke snelheid de nieren afvalstoffen uit het bloed filteren. Daarna gingen de onderzoekers na waar deze nierfunctie het laagst, dan wel het hoogst was.

Uit het onderzoek bleek dat er grote verschillen waren tussen regio's in Noord-Nederland. Deze verschillen waren niet goed te verklaren door factoren als leeftijd, hoge bloeddruk of suikerziekte, maar wel door de mate van blootstelling aan stikstofdioxide. Hoe groter de blootstelling aan stikstof was, des te lager was de nierfunctie.