De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) pleit voor pop-upstudieplekken in de binnenstad van Groningen. De HSV maakt zich grote zorgen over het gebrek aan plekken waar studenten in de aankomende tentamenperiode kunnen studeren.

De openbare bibliotheek, die tijdens tentamenperiodes wordt gebruikt door studenten aan de Hanzehogeschool, sluit haar deuren op zaterdag 2 november. Op 29 november opent de bibliotheek in het Groninger Forum. In de tussentijd hebben Hanze-studenten geen locatie om in de binnenstad te studeren, terwijl de eerste tentamenperiode van de hogeschool wel in die weken valt.

"Hanze-studenten moeten zich ook in de binnenstad kunnen voorbereiden op hun tentamens. Om het gebrek aan ruimte tijdens deze piekmomenten op te vangen, roepen wij op om pop-upstudieplekken te realiseren", zegt vicefractievoorzitter Lars Kamstra.

Pop-up studieplekken zijn studiefaciliteiten die voor de duur van een tentamenperiode worden gecreëerd en daarna weer verdwijnen. Dit proces kan elke tentamenperiode herhaald worden.

Met de opening van het Forum Groningen komen er 178 studieplekken voor Hanzestudenten beschikbaar. Met de sluiting van de openbare bibliotheek gaan er ruim vierhonderd verloren.