Twee Groningse raadsleden, Tom Rustebiel (D66) en Jan Pieter Loopstra (PvdA), pleiten voor minder autoverkeer in het Stadspark. Betere fiets- en wandelverbindingen en minder autoverkeer maken het park volgens hen een stuk aantrekkelijker en veiliger.

De partijen vinden het gek dat de autobereikbaarheid van het park beter is dan voor fietsen en voetgangers en zien dat graag anders. De fracties vroegen om een nieuwe Stadsparkvisie.

"De afritten naar het Stadspark zorgen voor veel verkeer, parkeeroverlast en hoge snelheid in het park, omdat de wegen geen obstakels hebben", vertelt Jan Pieter Loopstra, raadslid van de PvdA.

De fracties snappen dat het probleem lastig is en vragen het college om samen met parkgebruikers, zoals sportverenigingen, oplossingen te zoeken.

D66-raadslid Tom Rustebiel: "We zouden graag zien dat meer inwoners ons Stadspark gaan gebruiken. Betere fiets- en wandelverbindingen en minder autoverkeer maken het park een stuk aantrekkelijker en veiliger."