Het fietspad aan de westzijde van de Hereweg richting Helpman onder het viaduct is sinds maandag gesloten.

Combinatie Herepoort voert momenteel op en rondom het fietspad voorbereidende werkzaamheden uit. Het gaat om werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging van de Ringweg.

Fietsers vanuit het centrum richting Helpman worden de komende weken omgeleid via de Papiermolentunnel. De omleiding duurt tot maandag 28 oktober.