De gemeente Groningen kampt niet met een muizen- of rattenplaag, meldt het college van burgemeester en wethouders op vragen van gemeenteraadslid Mariska Sloot van Stadspartij voor Stad en Ommeland.

In september stelde de partij schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van berichten dat er sprake was van een muizenplaag in Friesland. In Groningen is er sinds 2017 een verbod op het gebruik van gif in het buitengebied, vanaf 2023 gaat een verbod gelden op het gebruik van gif binnenshuis.

Het Groningse raadslid vreesde dat er daardoor een muizenplaag in de stad kon ontstaan. De gemeente Groningen zegt echt geen aanwijzingen te hebben voor een muizenplaag in de stad. In antwoord op de vragen van het raadslid schrijft de gemeente dat het huidige bestrijdingsbeleid voldoende is, namelijk door preventief bestrijden en afval goed op te bergen.

Het raadslid zegt zelf in een reactie aan Dagblad van het Noorden dat zij niet overtuigd is door de antwoorden op haar vragen.