Het Ommelander Ziekenhuis Groningen gaat vanaf 1 oktober als eerste ziekenhuis in Noord-Nederland op de spoedeisende hulp de gewondenkaart vervangen door zogeheten slapwraps.

Slapwraps zijn gekleurde armbanden die worden gebruikt voor het registreren van de ernst van verwondingen. De armbanden worden al gebruikt in de ambulancezorg. Om de aansluiting tussen de ambulancezorg en het ziekenhuis te verbeteren, gaat het Ommelander Ziekenhuis de slapwraps nu ook gebruiken.

Aan de kleur van de armband kan de toestand van het slachtoffer worden afgelezen. Dit in tegenstelling tot de gewondenkaart, waarbij eerst naar de ingevulde gegevens gekeken moet worden om te achterhalen hoe ernstig de verwondingen van de patiënt zijn.

De slapwraps zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën. Rood staat voor een gewonde die zo snel mogelijk medische hulp nodig heeft. Geel is bedoeld voor gewonden die medische hulp nodig hebben, maar enig uitstel kunnen doorstaan. En groen is voor gewonden die niet naar het ziekenhuis hoeven.