Zonneparken blijken onverwacht aantrekkelijk voor insecten, blijkt vrijdag uit een eerste onderzoek naar de effecten van de aanleg van een groot zonnepark in Groningen.

In de parken gedijen verschillende bloemensoorten, die insecten en ook vogels aantrekken, meldt wethouder Philip Broeksma (Energietransitie). Volgens de wethouder is dit interessant, omdat er al jaren sprake is van een forse afname van het aantal insecten.

Het Groningse zonnepark Vierverlaten levert een toename van insecten op, blijkt uit een eerste ecologisch onderzoek. Bij de realisatie van dit zonnepark in 2017 werden door de gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power specifieke maatregelen getroffen om de biodiversiteit en natuurwaarden te vergroten.

De zonnepanelen zorgen voor schaduw, droogte en luwte. Daarmee zouden verschillende micromilieus ontstaan. "Dit is belangrijke informatie bij de ontwikkeling en inrichting van toekomstige zonneparken", meldt de wethouder.

Het coöperatieve zonnepark van Grunneger Power levert met 7.777 zonnepanelen jaarlijks bijna 2.300 megawattuur aan energie op. Dat komt neer op het verbruik van ruim achthonderd huishoudens.