Het aantal Groningers met een WW-uitkering is de afgelopen maand licht gestegen, meldt het UWV. Vanwege de schoolvakanties en de bouwvak deden vooral mensen die in het onderwijs, de industrie en als uitzendkracht in de bouw werkzaam zijn een beroep op de WW.

Op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen, al neemt het tempo van die daling wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt.

Eind augustus telde Groningen 8.067 mensen met een WW-uitkering. Dat is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van de maand ervoor.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 14,4 procent minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW van de afgelopen jaren door.

Het tempo van de daling neemt volgens het UWV de laatste maanden wel af: de economie ontwikkelt zich in 2019 minder gunstig dan in voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen.