Alle afdelingen van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen draaien woensdag zondagsdiensten. Het ziekenhuis is het eerste van zeventien Nederlandse ziekenhuizen waar de komende vier weken actie wordt gevoerd voor een beter cao.

Tijdens een zondagsdienst wordt alleen spoedeisende hulp verleend en is de bezetting in het ziekenhuis beperkt. De operatiekamers en afdelingen zijn gesloten voor niet-spoedeisende gevallen.

De medewerkers voeren daarmee actie voor een beter cao. In juni liepen de cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en ziekenhuiswerkgevers stuk.

De vakbonden vinden dat in het nieuwe cao een salarisverhoging, meer stabiliteit in de roosters en goede afspraken over behoud en instroom van medewerkers moeten worden opgenomen.