Het Martini Ziekenhuis neemt op korte termijn een nieuwe MRI-scanner en CT-scanner in gebruik. De wachttijd voor patiënten wordt daardoor korter.

Met de nieuwe MRI-scanner is het mogelijk om nog gedetailleerder beelden van het menselijk lichaam te maken, waardoor de arts beter een diagnose kan stellen.

Volgens bestuursvoorzitter Hans Feenstra ontvangt het ziekenhuis nu per jaar bijna 200.000 patiënten op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. "De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder groeit. De druk op onze bestaande onderzoeksapparatuur neemt daardoor toe. We kiezen dan ook heel bewust voor deze uitbreiding."

Na installatie en testen is de MRI-scanner vanaf medio oktober in gebruik. Naast de nieuwe MRI-scanner krijgt het Martini Ziekenhuis komende maand ook een nieuwe CT-scanner. Ook dit apparaat is medio oktober 2019 operationeel.

Met de komst van de nieuwe CT- en MRI-scanner beschikt het Martini Ziekenhuis over drie exemplaren van beide apparaten.