Het UMCG heeft, samen met een aantal Nederlandse en Duitse partners, ruim 1 miljoen euro gekregen voor een project waardoor patiënten die minder goed kunnen bewegen thuis behandeld kunnen worden.

Het gaat om mensen die thuis revalideren na een beroerte of plaatsing van een heup- of knieprothese en om patiënten met bewegingsbeperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson.

Doordat zorgverleners dankzij het project op afstand de bewegingen van de patiënt kunnen volgen, beoordelen en evalueren, zijn er minder behandelingen nodig. De patiënt hoeft dus minder vaak naar het ziekenhuis.

Vanuit het UMCG zijn de afdelingen Neurologie, Bewegingswetenschappen en Orthopedie bij het project betrokken.