Op meerdere locaties langs de zuidelijke ringweg en de A28 wordt komende weken ’s nachts het draagvermogen van de grond onderzocht. Voor het onderzoek zijn drie weken uitgetrokken.

Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald welke draagconstructies worden gebruikt voor de toekomstige verkeersborden.

De bodemonderzoeken zijn afgelopen maandag begonnen en duren tot en met 18 september. Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit tussen 20.00 uur en 6.00 uur.

Er wordt in de nacht gewerkt omdat af en toe een rijstrook en/of een op- en afrit moet worden afgesloten. Op deze manier ondervindt het verkeer zo min mogelijk hinder van de onderzoeken.

Op sommige locaties is het nodig om de geleiderail tijdelijk te verwijderen. Het verwijderen en het gebruik van machines kan geluidshinder veroorzaken.