De werkzaamheden bij de Helperzoomtunnel, die afgelopen zaterdag werd ingeschoven, zijn op tijd afgerond. Donderdagochtend reed de eerste trein weer over het spoor richting Assen.

Na het inschuiven van de tunnelbak is 9.500 kubieke meter zand teruggeplaatst rond het kunstwerk. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is het spoor weer aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in de nacht van woensdag op donderdag afgerond.

Nadat het spoor was ingemeten en vrijgegeven, reed donderdag de eerste trein om 4.00 uur weer over het spoor tussen Assen en Groningen.

De komende maanden werkt aannemerscombinatie Herepoort verder aan het afbouwen van de Helperzoomtunnel en het aanleggen van de rijbaan en het vrijliggende fietspad. De tunnel is in het voorjaar van 2020 open voor het verkeer.

Voorbereidingen voor aanleg vierde spoor

Tijdens dezelfde treinvrije periode werkte ProRail aan voorbereidingen voor de aanleg van het vierde spoor tussen station Groningen en De Vork in Haren. Er werd gewerkt aan bovenleiding, kabels en leidingen en het aanbrengen van stootplaten bij de onderdoorgang Groningen Europapark.

Ook werd deze periode benut om het overpad bij het station Haren te verwijderen en te werken aan perrons en perrontrappen.

Vanwege de werkzaamheden reden er meer dan een week lang geen treinen tussen Groningen en Assen, Veendam, Weener en Winschoten.