De gemeente Groningen wil de parkeerdruk in de Indische Buurt aanpakken, en in gesprek met bewoners over mogelijke oplossingen. Daarom wordt er komende donderdag, 11 juli, een inloopavond georganiseerd.

De parkeerdruk in de Indische Buurt is de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Automobilisten zouden te lang moeten zoeken naar een parkeerplek, ook staan er verschillende auto's soms wekenlang geparkeerd op dezelfde plek.

Samen met bewoners willen gemeente en wijkoverleg kijken naar wat ze kunnen doen om de overlast te verminderen. Daarom nodigen ze bewoners van de Indische Buurt uit om langs te komen voor een inloopavond waar ze kunnen aangeven hoe ze aankijken tegen parkeren in de wijk en wat ze eventueel graag veranderd zien.

Deze inloopavond is op donderdag 11 juli in het Floreshuis aan het Floresplein 19-D tussen 19.30 en 21.00 uur. De gemeente en het wijkoverleg zijn aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan.