De gemeente Groningen wil een aantal roekenkolonies in Beijum, De Hunze en Ten Boer gaan verjagen.

De gemeente wil de roekenkolonies verjagen, maar omdat het om een beschermde vogelsoort gaat, is daar een ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor nodig.

Inwoners van de wijken De Hunze en Beijum en dorpelingen in Ten Boer ervaren volgens de gemeente ernstige overlast door de vogels.

De roeken maken lawaai en auto's, wasgoed, balkons en tuinen zitten onder uitwerpselen.

Een verplicht onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een beheerplan waarin wordt beschreven op welke wijze het verjagen plaatsvindt, en op welke plekken in de omgeving de vogels wel welkom zijn.

De gemeente heeft een adviesbureau in de arm genomen om de ontheffingsaanvraag op te stellen.