Volgens de gemeente Groningen komen er twee locaties in aanmerking voor de bouw van een nieuw concert- en cultuurcentrum ter vervanging van De Oosterpoort: het Ebbingekwartier en het gebied ten zuiden van het Hoofdstation.

Het gemeentebestuur van Groningen is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie omdat De Oosterpoort op zijn huidige locatie aan de Trompsingel te klein is geworden. Daarnaast is het onderhoud te duur geworden.

De twee andere opties, herbouw op de huidige locatie en nieuwbouw aan de noordkant van het stationsgebied, zijn volgens het college van B en W allebei niet haalbaar.

Wethouder Paul de Rook: "Het is een ingewikkelde puzzel om te leggen. Die willen we minder complex maken door te kiezen voor de twee meest kansrijke locaties.”

Het is nog niet zeker of er überhaupt vervanging komt voor De Oosterpoort. Dit is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden die de gemeente tegen die tijd heeft.

Het college verwacht begin 2020 de uitkomsten van verder onderzoek.