Het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort gaan samenwerken op het gebied van ontwikkeling van een nieuw ICT-opleidingsaanbod op niveau 5. Dit is het niveau tussen MBO en HBO.

De partijen hebben dinsdag een overeenkomst gesloten. Op deze manier werken beide organisaties aan een betere doorstroom van studenten en doorlopende leerlijnen tussen het mbo en hbo onderwijs.

Er wordt onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoefte van IT-organisaties. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelt de IT Academy nieuwe leergangen.

In lijn van de samenwerking wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het omscholingstraject Make IT Work, van de IT Academy, aan te bieden op niveau 5. Naast het ontwikkelen van nieuwe trajecten wordt Kasteel.gro ook een van de nieuwe opleidingslocaties van IT Academy Noord-Nederland.

Vanaf september worden de eerste opleidingstrajecten van de IT Academy verzorgd op de nieuwe locatie.