Het viaduct op het Vrijheidsplein lig er weer netjes bij. Graffiti en posters zijn verwijderd en de oude betonconservering weggestraald. Maar er is het afgelopen half jaar nog veel meer gedaan aan een soort renovatie van dit viaduct door de aannemers Combinatie Herepoort, en in 2022 gaat er nog veel meer gebeuren. Dat meldt de website aanpak Ring Zuid.

De renovatiewerkzaamheden aan het viaduct op het Vrijheidsplein zijn afgerond. Dit is drie weken eerder dan volgens planning verwacht. Combinatie Herepoort heeft op verschillende locaties het beton gerepareerd en het viaduct voorzien van een nieuwe coating. De delen boven de rijbanen volgen begin 2022.

De renovatie van het Vrijheidspleinviaduct is begonnen in het najaar van 2018. Van midden december tot midden maart is er niet aan het viaduct gewerkt vanwege te lage temperaturen. Van midden maart tot midden juni zijn de werkzaamheden afgerond. Komende week wordt de bouwplaats verder opgeruimd.

Ruim 2500 reparaties

Het viaduct uit 1965 had op meerdere locaties schade aan het beton. Eerst hebben we graffiti en posters verwijderd en de oude betonconservering weggestraald. Hierna is op de locaties waar dit nodig was het beton hersteld.

Dit gebeurt door op de zwakke plek het beton uit te hakken, indien nodig de roest op wapening te verwijderen en vervolgens de plek te vullen met een speciale reparatiemortel. In totaal zijn op deze manier ruim 2500 locaties hersteld, met name locaties aan de onderzijde van het viaduct die door roestvorming in de constructie verzwakt waren en scheurvorming bij de ‘landhoofden’, ontstaan door strooizout. Tot slot is een nieuwe laag coating aangebracht waarmee het beton weer voor jaren beschermd is.

Begin 2022


De delen van het viaduct boven de rijbanen zijn nog niet hersteld. Deze worden begin 2022 uitgevoerd. Dan is namelijk de tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein in gebruik en is het verkeer ter hoogte van het Vrijheidsplein iets opgeschoven (zie onderstaande afbeelding). Op deze manier zijn er voor de renovatie geen verkeersafsluitingen nodig. Ook de herstelwerkzaamheden bij de ‘landhoofden’ wordt dan uitgevoerd.